ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
sar Word Document ขนาดไฟล์ 127.79 KB 59
เอกสาร
แผนงานปรับงบ 63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83.16 KB 0
ประกาศผลการเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 683.77 KB 0
ประกาศผลการเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 662.71 KB 0
ประกาศผลการเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 723.5 KB 0
ประกาศผลการเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 0
ประกาศผลการเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.06 MB 0
ประกาศผลการเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.37 MB 0
ตัวอย่างการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 38.54 KB 0
ประกาศผลการเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.37 MB 1
รับสมัคร ครูธุรการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 611.5 KB 46
แบบฟอร์มอบรมครูปองครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 51.61 KB 58
แผนผังองค์กร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.26 KB 61
DMC 2560 ข้อมูลนักเรียน2560 57
หนองขามโมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.26 KB 64
โครงร่างองค์กร โรงเรียนหนองขามพิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.91 KB 53
แบบฟอร์มโครงการ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.71 KB 54
มาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 454.31 KB 54
นโยบายเสี่ยวโมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.38 MB 53
โครงสร้างหลักสูตรวิทย์61 ม.ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 34.82 KB 84
โครงสร้างหลักสูตรวิทย์61 ม.ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 31.57 KB 65
ผลสอบ โอเน็ต ม3ม6 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 541.47 KB 58
นโยบาย siao model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.38 MB 382
โปรแกรม
fontsthai2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 65
fontsthai ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 64