ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ โรงเรียน หนองขามพิทยาคม ปี2563
แจ้งนักเรียนชั้น ม.3 , ม.6 ที่มีผลการเรียน 0, ร, มส. ให้ติดต่อครูประจำรายวิชา ทางโทรศัพท์ เฟสบุค และไลน์ เพื่อขอแก้ผลการเรียน
การส่งงานก็ให้ส่งทางไลน์ หรือเฟสบุค e-mail
ส่วนนักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.4, ม.5 งานวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ จะเปิดให้แก้ 0, ร, มส. ในช่วงเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 2 ครั้ง