ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเลือนเปิดเรียนแบบออนไซต์จากวันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ตามมติการประชุมจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 16/2565 
ให้ขยายระยะเวลาการปิดโรงเรียน สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึงวันที่ 31 ม.ค 2565  โรงเรียนจึงขอเลือนเปิดเรียนแบบออนไซต์จากวันที่ 17 มกราคม 2565  เป็นวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2565
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2565,15:11   อ่าน 53 ครั้ง