ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 พ.ค. 61 ถึง 04 พ.ค. 61 อบรมจัดทำแผนปฏิบัติการ
สพม.25 จัดอบรมที่แผน
20 เม.ย. 61 ถึง 27 เม.ย. 61 อบรมจัดทำแผน
การจัดทำแผน Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
รร งานแผน