ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
sar Word Document ขนาดไฟล์ 127.79 KB 85236
เอกสาร
งานแผนปรับงบประมาณ 170663 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83.98 KB 84969
แนวทางดำเนินงาน ช่วงโควิด 84916
คู่มือการดำเนินงาน ของสถานศึกษา ช่วงโควิด 85311
แผนงานปรับงบ 63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83.16 KB 85169
ประกาศผลการเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 683.77 KB 85159
ประกาศผลการเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 662.71 KB 85133
ประกาศผลการเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 723.5 KB 85033
ประกาศผลการเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 84948
ประกาศผลการเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.06 MB 85277
ประกาศผลการเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.37 MB 85152
ตัวอย่างการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 38.54 KB 85231
ประกาศผลการเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.37 MB 85043
รับสมัคร ครูธุรการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 611.5 KB 85214
แบบฟอร์มอบรมครูปองครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 51.61 KB 85042
แผนผังองค์กร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.26 KB 84895
DMC 2560 ข้อมูลนักเรียน2560 85189
หนองขามโมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.26 KB 84893
โครงร่างองค์กร โรงเรียนหนองขามพิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.91 KB 85334
แบบฟอร์มโครงการ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.71 KB 85017
มาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 454.31 KB 85104
นโยบายเสี่ยวโมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.38 MB 85324
โครงสร้างหลักสูตรวิทย์61 ม.ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 34.82 KB 85258
โครงสร้างหลักสูตรวิทย์61 ม.ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 31.57 KB 85351
ผลสอบ โอเน็ต ม3ม6 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 541.47 KB 85054
นโยบาย siao model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.38 MB 85157
โปรแกรม
fontsthai2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 85115
fontsthai ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 84915