ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
sar Word Document ขนาดไฟล์ 127.79 KB 246985
เอกสาร
งานแผนปรับงบประมาณ 170663 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83.98 KB 246914
แนวทางดำเนินงาน ช่วงโควิด 246915
คู่มือการดำเนินงาน ของสถานศึกษา ช่วงโควิด 246914
แผนงานปรับงบ 63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83.16 KB 246935
ประกาศผลการเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 683.77 KB 246918
ประกาศผลการเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 662.71 KB 246924
ประกาศผลการเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 723.5 KB 246925
ประกาศผลการเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 246926
ประกาศผลการเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.06 MB 246922
ประกาศผลการเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.37 MB 246919
ตัวอย่างการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 38.54 KB 246920
ประกาศผลการเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.37 MB 246923
รับสมัคร ครูธุรการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 611.5 KB 246961
แบบฟอร์มอบรมครูปองครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 51.61 KB 246975
แผนผังองค์กร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.26 KB 246981
DMC 2560 ข้อมูลนักเรียน2560 246977
หนองขามโมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.26 KB 246980
โครงร่างองค์กร โรงเรียนหนองขามพิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.91 KB 246974
แบบฟอร์มโครงการ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.71 KB 246974
มาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 454.31 KB 246975
นโยบายเสี่ยวโมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.38 MB 246969
โครงสร้างหลักสูตรวิทย์61 ม.ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 34.82 KB 247089
โครงสร้างหลักสูตรวิทย์61 ม.ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 31.57 KB 247020
ผลสอบ โอเน็ต ม3ม6 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 541.47 KB 246977
นโยบาย siao model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.38 MB 247308
โปรแกรม
fontsthai2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 246983
fontsthai ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 246982