ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
sar Word Document ขนาดไฟล์ 127.79 KB 132988
เอกสาร
แผนงานโครงการตัดงบ 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.22 KB 39071
ตัวอย่างโครงการ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 39.2 KB 39061
งานแผนปรับงบประมาณ 170663 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83.98 KB 132718
>แนวทางดำเนินงาน ช่วงโควิด 132665
>คู่มือการดำเนินงาน ของสถานศึกษา ช่วงโควิด 133061
แผนงานปรับงบ 63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83.16 KB 132920
ประกาศผลการเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 683.77 KB 132906
ประกาศผลการเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 662.71 KB 132880
ประกาศผลการเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 723.5 KB 132781
ประกาศผลการเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 132697
ประกาศผลการเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.06 MB 133037
ประกาศผลการเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.37 MB 132900
ตัวอย่างการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 38.54 KB 132977
ประกาศผลการเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.37 MB 132791
รับสมัคร ครูธุรการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 611.5 KB 132963
แบบฟอร์มอบรมครูปองครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 51.61 KB 132789
แผนผังองค์กร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.26 KB 132645
DMC 2560 ข้อมูลนักเรียน2560 132947
หนองขามโมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.26 KB 132641
โครงร่างองค์กร โรงเรียนหนองขามพิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.91 KB 133083
แบบฟอร์มโครงการ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.71 KB 132771
มาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 454.31 KB 132859
นโยบายเสี่ยวโมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.38 MB 133071
โครงสร้างหลักสูตรวิทย์61 ม.ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 34.82 KB 133056
โครงสร้างหลักสูตรวิทย์61 ม.ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 31.57 KB 133121
ผลสอบ โอเน็ต ม3ม6 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 541.47 KB 132802
นโยบาย siao model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.38 MB 132911
โปรแกรม
fontsthai2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 132863
fontsthai ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 132664