คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : test
ตำแหน่ง : m1
ระดับชั้น : m1
เบอร์โทร : 043222222
อีเมล์ : admin@nkpk.ac.th