ติดต่อเรา
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
116 หมู่ 12   ตำบลโนนสมบูรณ์  อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110
เบอร์โทรศัพท์ 043-267132
Email : nkpk2000@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน