รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
116 หมู่ 12   ตำบลโนนสมบูรณ์  อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110
เบอร์โทรศัพท์ 0856969442
Email : sawat@kksec.go.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :