รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
413หมู่2   ตำบลศิลา  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 0856969442
Email : sawat@kksec.go.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :