ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นประจำปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรไพจิตร สุวรรณศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2561,19:04  อ่าน 130 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรไพจิตร สุวรรณศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2561,19:03  อ่าน 134 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 จ.ขอนแก่น
ชื่ออาจารย์ : นายวัชระ ยุชิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2561,14:50  อ่าน 168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 จ.ขอนแก่น
ชื่ออาจารย์ : นายวัชระ ยุชิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2561,14:49  อ่าน 157 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 จ.ขอนแก่น
ชื่ออาจารย์ : นายวัชระ ยุชิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2561,14:47  อ่าน 131 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ปี2560
ชื่ออาจารย์ : สวัสดิ์ เทศารินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2561,13:01  อ่าน 169 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับทองแดง
ชื่ออาจารย์ : สวัสดิ์ เทศารินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2561,12:54  อ่าน 157 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ครูผู้สอน ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายวัชระ ยุชิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2561,08:19  อ่าน 175 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูสอนดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรไพจิตร สุวรรณศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2561,07:55  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีบ้านแฮด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรไพจิตร สุวรรณศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2561,07:55  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..