ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นประจำปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรไพจิตร สุวรรณศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2561,19:04  อ่าน 302 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรไพจิตร สุวรรณศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2561,19:03  อ่าน 229 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ปี2560
ชื่ออาจารย์ : สวัสดิ์ เทศารินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2561,13:01  อ่าน 285 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับทองแดง
ชื่ออาจารย์ : สวัสดิ์ เทศารินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2561,12:54  อ่าน 359 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูสอนดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรไพจิตร สุวรรณศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2561,07:55  อ่าน 238 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีบ้านแฮด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรไพจิตร สุวรรณศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2561,07:55  อ่าน 291 ครั้ง
รายละเอียด..